Вход или Регистрация
Offline
Юридическая компания 0 0
Chumak&Partners
ЕГРПОУ №123456
Україна, м. Львів, 79058 вул. Під Дубом, 11
+380678299982
Предложить соглашение
Нажав на кнопку до встречи
с исполнителем Вы сможете:
Уведомить его о встрече
Оставить отзыв о качестве услуг
Поблагодарить за хорошую работу
Это бесплатно
Написать сообщение
Chumak&Partners - це компанія, сформована з висококваліфікованих професіоналів своєї справи з різних галузей права, що мають інноваційний погляд на застосування багажу знань та практики, як Вітчизняного, так і Європейського права, ентузіазм, потенціал та чітку професійну позицію.
Ми маємо на меті в повному обсязі задовільнити Ваші вимоги та стати компанією №1 на ринку надання юридичних послуг, саме тому наша діяльність побудована на чітко визначених принципах: компетентності, оперативності, індивідуальності підходу та результативності.

Для Юридичних осіб:
Теперішній час є новою ерою бізнесу, який будує міцну економіку країни й потребує юридичного супроводу, зважаючи на те, що на законодавчому рівні підтримка бізнесу є надзвичайно слабкою, а правові норми законодавства щоденно змінюються.

Для Фізичних осіб:
Громадяни та нерезиденти країни в силу позитивних, або ж негативних обставин потребують професійного юридичного супроводу, який швидко якісно та доступно, Ви можете отримати звернувшись до нас.
Перелік послуг:
- Досудове та судове врегулювання спорів;
- Корпоративні послуги та трудове право;
- Нерухомість та будівництво;
- Злиття та поглинання M&A;
- Охорона праці;
- Сімейне право;
- Спадкове право;
- Міграційне право;
- Земельне право;
- Митне право;
- Фармацевтичне та Медичне право;
- Право цінних паперів;
- Право інтелектуальної власності;
- Право регулювання агробізнесу;
- Міжнародна торгівля, право СОТ.

Більш детальну інформацію Ви можете дізнатись на офіційному сайті компанії.

Уголовные производства
Защита по уголовным производствам
 
Досудебные стадии уголовного производства – выезд на допрос, задержание, досудебное расследование и т.д.
 
Защита по уголовным производствам в суде – суд первой инстанции, апелляция, кассация, надзор
 
Защита интересов потерпевшего в уголовном процессе
 
Защита по уголовным производствам экономической направленности
 
Уголовные производства против военнослужащих
 
Комиссия по помилованию осужденных по уголовным производствам
 
Условно-досрочное освобождение осужденных по уголовным производствам (УДО) погашение/снятие судимости
 
Реабилитация по уголовным производствам
 
Реабилитация жертв политических репрессий
 
Защита по уголовному производству при ДТП
 
Семейное право
Раздел имущества супругов при разводе
 
Споры о детях при разводе
 
Брачные договоры
 
Алименты
 
Установление/оспаривание отцовства
 
Семейные дела
 
Развод
 
Установление опеки
 
Усыновление
 
Наследство
Наследственные споры
 
Составление завещания
 
Оспаривание завещания
 
Оформление документов на наследство
 
Договоры
Составление договоров
 
Правовой анализ договоров
 
Юридическое сопровождение сделок
 
Недвижимость
Сделки с квартирами, жилыми домами
 
Сделки с земельными участками/земельными паями
 
Коммерческая недвижимость – приобретение/экспертиза/аренда и др
 
Жилищные споры
 
Раздел недвижимого имущества при разводе
 
Определение порядка пользования жилыми помещениями
 
Выселение из занимаемой жилплощади
 
Вселение в квартиру/жилой дом
 
Покупка недвижимости за границей
 
Приватизация жилья
 
Перепланировка квартир
 
Перевод квартир в нежилой фонд
 
Защита прав дольщиков/пайщиков, членов жилищных и жилищно - строительных кооперативов
 
Регистрация по месту жительства/пребывания
 
Земельные споры
 
Оформление самостроя «Строительная амнистия»
 
ДТП
Юридическая помощь при ДТП
 
Лишение прав при нарушении ПДД
 
Штрафы при нарушении ПДД
 
Обжалование незаконных действий сотрудников ГАИ
 
Возмещение материального вреда при ДТП
 
Возмещение вреда здоровью при ДТП
 
Споры со страховыми компаниями – ДТП/угон/ущерб
 
«Скорая юридическая помощь» при ДТП
 
Бизнес
Проверки государственных органов, споры с государственными органами
 
Корпоративные споры – споры акционеров/участников ООО
 
Регистрация ФЛП/ООО/некоммерческих организаций
 
Юридическая защита бизнеса
 
Защита от рейдерских захватов
 
Юридическое сопровождение бизнеса/абонентское обслуживание
 
Участие в деловых переговорах
 
Таможенные споры
 
Лицензирование
 
Оффшоры
 
Защита деловой репутации
 
Due Diligence
 
Сопровождение ВЭД (Международная торговля)
 
Корпоративное право
Корпоративное право
 
Ликвидация/банкротство предприятий
 
Сделки купли-продажи бизнеса / долей ООО / акций
 
Создание компаний, представительств и дочерних предприятий
 
Корпоративные споры
 
Налоговое право
Налоговые споры
 
Налоговое планирование | налоговая оптимизация
 
Международное налоговое планирование
 
Медиация
Медиация
 
Гражданские споры
Гражданские споры
 
Досудебное урегулирование гражданских споров
 
Представительство в судах общей юрисдикции, в мировых судах
 
Составление процессуальных документов (исковое заявление, отзывы, ходатайства)
 
Арбитражные споры
Арбитражные споры
 
Представительство в арбитражном суде
 
Составление процессуальных документов
 
Досудебное урегулирование арбитражных споров
 
Третейский суд
 
Хозяйственные споры
Хозяйственные споры
 
Представительство в хозяйственном суде
 
Составление процессуальных документов
 
Досудебное урегулирование хозяйственных споров
 
Исполнительное производство
Исполнительное производство (исполнение судебных решений)
 
Обжалование действий судебных исполнителей
 
Интеллектуальная собственность
Интеллектуальная собственность
 
Авторское право
 
Патенты на изобретения
 
Товарные знаки, фирменные наименования
 
Интернет и доменные споры
 
Промышленные образцы
 
Коммерческие тайны
 
Медиа и коммуникации
 
Регистрация прав собственности
 
Приобретение прав интелектуальной собственности
 
Регистрация прав собственности
 
Лицензирование
 
Сопровождение в судебных разбирательствах по вопросам интеллектуальной собственности
 
Трудовое право
Трудовые споры
 
Локальные акты предприятия-создание, правовой анализ
 
Увольнение/восстановление на работе
 
Взыскание заработной платы
 
Забастовки
 
Создание профсоюза
 
Личный адвокат
Программа – личный адвокат
 
Эмиграция | иммиграция
Помощь в эмиграции
 
Получение вида на жительство в Украине
 
Получение разрешения на работу в Украине для иностранцев
 
Получение разрешения на работу в других государствах
 
Получение статуса беженца/вынужденного переселенца
 
Гражданство
Получение гражданства Украины
 
Получение гражданства других государств
 
Военное право
Мобилизация
 
Освобождение от призыва, отсрочка от армии
 
Медицинское право
Медицинское право
 
Ведение дел в ЕСПЧ (Европейский суд)
Представительство в Европейском суде по правам человека
 
Конституционный суд
Ведение дела в Конституционном суде
 
Адвокатское расследование
Адвокатское расследование
 
Защита прав потребителей
Защита прав потребителей
 
Защита от потребителя
 
Административное право
Административно – правовые Отношения
 
Юридическая помощь при административных правонарушениях
 
Штрафы при административных правонарушениях
 
Обжалование незаконных действий государственных служащих
 
Защита по административным правонарушениям в суде
 
Морское и транспортное право
Морское и транспортное право
 
Взыскание долгов
Взыскание долгов
 
Львовская область
Львов
В данный момент отзывов нет