Вход или Регистрация
   >   Публикации   >   Перегляд банками договорів та внесення коригувань у тексти договорів запропонованих клієнту або потенційному клієнтові.

Перегляд банками договорів та внесення коригувань у тексти договорів запропонованих клієнту або потенційному клієнтові.

Одним із змін є встановлення зобов'язання для банків включати відокремлену інформацію в договори банківських вкладів та договору поточних рахунків, які укладаються з фізичними особами.
Так, пункт 3.3 вищевказаного Положення викладено в новій редакції, згідно з якою банки зобов'язані включати в зміст договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунку умови гарантування Фондом відшкодування коштів за цим вкладом. Ця інформація включає:
1) суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами; 2) умови, за яких Фонд гарантує / не гарантує відшкодування коштів за вкладами; 3) ефективну процентну ставку за договором з метою розрахунку відсотків, які можуть бути виплачені Фондом у разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку відповідно до частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність »; 4) графіка нарахування відсотків за вкладом із зазначенням того, що відсотки не нараховуються в період тимчасової адміністрації та ліквідації банку. 5) інформацію про гарантування / Не гарантування вкладнику відшкодування коштів за вкладами;
Таким чином, банки повинні переглянути і внести коректування в тексти договорів запропонованих клієнту або потенційному клієнтові.
У початковій редакції рішення від 09.11.2015 року передбачалося, що банки зобов'язані в десятиденний термін внести відповідні ізмене6нія в типові форми договорів. Але, не без втручання Асоціації українських банків, вже 25.12.2015 року Фонд приймає нове рішення, яким відстрочив на три місяці виконання банками пункту 3.3. Положення. Про це і про те, що Рішення Фонду від 25.12.2015 року зареєстровано в Міністерстві юстиції України Фонд повідомив усім Банкам, розіславши лист від 06.01.2016 № 34-390 / 16.
14 января 2016г.